Onni Kuivala

Onni Kuivala

Olen Onni Kuivala 18-vuotias lukiolainen. Valmistun keväällä ylioppilaaksi Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta. Olen aina ollut osa aktiivista opiskelija- ja nuorisotoimintaa ja toimin tällä hetkellä opiskelijakunnan puheenjohtajana ja Kempeleen nuorisovaltuuston edustajana kunnanvaltuustossa.

Tulevissa vaaleissa asetun ehdolle kehittyvän ja kasvavan Kempeleen puolesta. Löysin tieni Kokoomukseen, koska tiedän puolueeni ajavan aidosti jokaisen Kempeleläisen hyvinvointia ja turvallisuutta. Olen jo muutaman vuoden ajan kerryttänyt arvokasta kokemusta kunnavaltuustotoiminnasta ja koen, että minulla on vielä paljon annettavaa ja kerrottavaa toimiessani kempeleläisten äänenä päätöksenteossa.

Olen rohkea ja uskallan nostaa epäkohdat esille ja etsiä parhaimpaan loppuutulokseen johtavan tien. Vuonna 2020 nostimme nuorisovaltuustona esille nuorten ajatuksia mielenterveyspalveluiden riittävyydestä Kempeleessä. Vuonna 2021 esitin kunnan valtuustossa kysymyksen liittyen mahdollisuudesta tarjota ilmaista koululounasta etäopetuksessa olleille lukiolaisille. Olen siis nuorisovaltuutettuna aktiivisesti ottanut kantaa tärkeisiin ja kehitystä vaativiin asioihin koskien kempeleläisiä nuoria.

Jatkossa haluan kehittää kokonaista ja yhteenkuuluvaa Kempelettä ja siksi olen ehdolla kuntavaaleissa 2021.

Lisää minusta ja ajatuksistani löydät:

onnikuivala.fi