Uusia rakennuksia Kempeleeseen – Jaakko Okkosen mielipidekirjoitus 27.10.2017

Kempeleessä on menossa kasvuvaihe. Kunnan väkiluku kasvaa tasaiseen tahtiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että uutta pitää suunnitella ja rakentaa. Valitettavasti on samalla alkanut paljastua missä kunnossa monet julkiset rakennukset ovat. Siispä ollaan tilanteessa, jossa sekä kouluja että päiväkoteja joudutaan sekä remontoimaan että uusimaan. Esimerkkinä voi olla Kempeleen Ylikylän vanhan puukoulun purkutarve ja tilalle mahdollisesti rakennettava uusi palvelutalo 200 lapsen päiväkoteineen. Kysymys on, miten tämä tehdään? Investointi on useita miljoonia euroja. Kenen rahkeet riittävät?

Asia on esillä nyt kunnan päätöksentekoelimissä. Ottaako kunta velkaa koko investoinnin rahoittamiseksi? Jos näin kävisi, asukasta kohti laskettu velka nousisi 2000 eurosta 3000 euroon. Tämä investointi ei ole ainoa ensi vuodelle Kempeleessä. Vaara on, että velkataakka kasvaa vielä tuostakin, vaikka valtuusto on asettanut 3000 euron katon. Kun asiaa on puitu kunnan päättävissä elimissä, vaikuttaa että koko velka otetaan kunnalle ja se näkyy kunnan taseessa. Tottahan on, että kyseessä on pitkän aikavalin investoinnit ja myös välttämättömät.  Lapsemme tarvitsevat hyvät ja sisäilmaltaan terveelliset tilat. Siitä on olemassa yksimielisyys.

Velkaongelma voitaisiin ratkaista toisella tavalla kuin nyt näyttää. Markkinoilla on lähes vuorenvarmasti yrityksiä, jotka kunnan niin salliessa investoivat päiväkoteihin ja muuhun palveluun. Toteutuksessa voidaan käyttää ns hybridimallia, puolet kunnan investointina ja toinen puoli kilpailun kautta yksityisille. Asiassa on paljon eri puolia, mutta karkea malli voisi olla tämä. Toteutukseen liittyy myös Kempeleen muut päiväkodit ja vastaavat palvelut. Kyse on siis isosta kokonaisuudesta palveluseteleineen ja muine lakisääteisine velvoitteineen. Niihin löytyy kunnasta hyvää asiantuntemusta.

Koko asian iso kuva on siis rahoituksessa ja investoinneissa. Kunnan kestokyky lähestyy sietorajaa. Vaikka sote uudistus tulisi ja veisi kunnalta ison palan maakunnalle, jää edelleen ongelmaksi miten nykyresurssit sovitetaan tulevaan muutokseen.

 

Jaakko Okkonen

kunnanvaltuutettu, Kokoomus

Jätä kommentti